Site Overlay

Едукативни работилници со децата од ЈУ Детски Дом “11 Октомври” и СОС Детско Село

Здружението на социјални работници на град Скопје,  реализираше едукативни работилници  во месец октомври, 2022 година, со децата од ЈУ Детски Дом “11 Октомври ” – Скопје и СОС Детско Село,  како дел од предвидените активности во рамките на проектот “СОС Инфо Центар”, поддржан од Град Скопје.