Site Overlay

ИНФО

Почитувани членови,

на средбата на 24.10.2017 година, во организација на ЗСРРМ избраните членови на Здружението на социјални работници на град Скопје за Претседател (Ленче Поповска) и Секретар (Елена Чикос) со предходно образложение јавно се откажаа од своите функции.