Site Overlay

Меморандуми за соработка 2018 година

Здружението оваа година потпиша и три менорандуми за соработка помеѓу

  • Здружението на граѓани „Ромски Ресурсен Центар“ –Скопје
  • Здружението на студенти и младинци со хендикеп – Скопје, Здружението на социјални работници – Скопје, Здружение на Центар за Роми „Дром“ – Куманово и Здружение на граѓани Хуманост Скопје
  • Меморандум со СОС Детско Село на Македонија,
  • Меморандум за соработка и со ИРИС Мрежата и новото членство и раководство.