Site Overlay

Недела на социјалните работници

slika 1 slika5 slika 4Здружението на социјални работници на град Скопје, по повод неделата на социјалните работници, од 08-12.06.2015 година, го одбележa со низа активности кои се поврзани со: промовирање на професијата социјален работник  во земјата,  организирање на медиумска кампања,  спроведување на  хуманитарна акција за помош на  емигрантите од кризните подрачја, a кои транзитираат низ Република Македонија  и организирање на трибина, во Свети Николе,  за  промоција на позитивната пракса од страна на социјалните работници во системот на социјална заштита.