Site Overlay

Одбележување на Денот на социјалните работници

Здружението на социјални работници на град Скопје,  се вклучи во одбелужање на Денот на социјални работници, 10-ти јуни 2022 година,  преку   спроведување на медиумска активност, со цел да се афирмира  значењето на социјалната работа  и улогата која ја имаат социјалните работници во разчични подрачја на делување во нашата држава. Голема благодарност изразуваме за поддршката од страна на Институтот за социјална работа и социјална политика  при Филозофскиот факултет за поддршката која ни ја дадоа  успешно да се реализира нашата активност.

 

,