Site Overlay

Настан за “Улогата на социјалниот работник во борбата против семејносто насилство и родово-базираното насилство”

ЗСРРМ се вклучува во кампањата 16 активизам против насилство врз жени и девојки со настан за “Улогата на социјалниот работник во борбата против семејносто насилство и родово-базираното насилство”. Настанот ќе го водат социјални работници од ЗСРРМ кои со својата работа делуваат во областа на семејното насилство преку презентација и примери од пракса.