Site Overlay

Покана за Годишно изборно собрание

П О К А Н А

 

Здружението на социјални работници на град Скопје, врз основа на член 20 од Статутот свикува годишно  изборно собрание на ден 17.06.2017 година (сабота) со почеток во 12:00 часот во салата за состаноци при Хуманитарниот Дом  Даре Џамбаз во Скопје. За работа на собранието се предлага следниот

Дневен ред:

  1. Одбележување на Денот на социјалните работници;
  2. Извештај заработењето  во  предходниот мандатен  период;
  3. Извештај  за финансиското  работење;
  4. Избор  на  нов  Извршен Одбор;
  5. Одлука за  престанок на функцијата Претседател на Здружението на социјални работници на град Скопје;
  6. Одлука за избор на нов Претседател на Здружението на социјални работници на град Скопје;
  7. Разно.

Годишното собрание ќе се оддржи заедно со годисшното собрание на Републичкото здружение на социјални работници на Република Македонија

Ве молиме за присуство и активно учество.

Со почит,

Тимот на Здружението на социјални работници на град Скопје