Site Overlay

Покана за Годишно Собрание

Почитувани колеги,

Ве покануваме на Годишното Собрание на Здружението на социјални работници на град Скопје, кое ќе се оддржи на 28.11.2017 год. со почеток во 16:30 часот во Даре Џамбаз, големата сала.
Дневен ред
1. Извештај за досегашната работа на ЗСР
2. Избор на Извршен одбор на ЗСР
3. Избор на Претседател
4. Разно
Од Извршниот одбор на ЗСР-Скопје