Site Overlay

Хуманитарна активност во ПОУ “Д-р Златан Сремец”

На ден 04.12.2012 година,во ПОУ” Д-р Златан Сремец”, во Скопје, Здружението на социјални работници на Град Скопје, во соработка со Агенцијата за млади и спорт и Црвен Крст на општина Центар, ќе учествуваат во волонтерска-забавна активност со учениците од училиштето.