Site Overlay

Светски ден на социјалната работа

Здружението на социјални работници на град Скопје по повод Светскиот ден на социјалната работа на ден 19.03.2018 година оддржа настан:
Еднодневна обука на тема:
 “ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ФОРМИТЕ НА ЗАШТИТА И НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПРИ РАБОТА СО ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО”.

Локација: Хуманитарен Дом “Даре Џамбаз”