Site Overlay

СЕМИНАР

На ден 26 Aприл 2018 (Четврток.) година, во просториите на Хуманитарниот дом Даре Џамбаз, се оддржа СЕМИНАРОТ ЗА ЕДУКАЦИЈА НА НОВИ ВОЛОНТЕРИ (СТУДЕНТИ ОД ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 3та И 4та ГОДИНА) – Поддржан од Град Скопје.
Тема: Дроги, ХИВ/СИДА, ППИ- работата на СОС линијата за помош од дрога и социјалната заштита, со предавачи социјални работници од Психијатриска болница Скопје,ЗСР на град Скопје и Меѓуопштински Центар за социјална работа на град Скопје.

IMG_20180426_140000 IMG_20180426_140003 IMG_20180426_140008 IMG_20180426_141209 IMG_20180426_141214 IMG_20180426_141231
Голема Благодарност до сите кои беа дел од семинарот.