Site Overlay

Семинар

На 29.03.2016 година во просториите на Хуманитарниот дом Даре Џамбаз, Здружението на социјални работници на град Скопје заедно со СОС линијата за помош од дрога, преку проектот “СОС ИНФОРМАТОР” поддржан од град Сопје оддржа семинар за едукација на нови волонтери (студенти од Институтот за Социјална работа и социјална политика) и едукација на операторите на линијата. Едукацијата беше во сверата на дрогите и работата на СОС линијата за помош од дрога и во сверата на социјалната заштита, со предавач од Центарот за социјална работа.

IMG_20160329_143052 IMG_20160329_143144 IMG_20160329_143208 IMG_20160329_152713 IMG_20160329_152725