Site Overlay

Средба на членството во организација на Здружение на социјални работници на РМ

Почитувани,
Извршниот Одбор при ЗСРРМ донесе одлука да се одржи средба на членството кое побарало активно да учествува во работата на Здружението.

Притоа Ве покануваме да присуствувате на работен состанок кој ќе се одржи на ден 24.10.2017 година во 16.30 часот во салата при Даре Џамбаз со следниот Дневен ред:

1. Формирање на работни групи
2. Разно

Потребно е задолжително присуство на СИТЕ членови кои побарале активнo учество и други социјални работници кои не се членови, а се заинтересирани за активно вклучување во активностите на ЗСРРМ.

Со почит,

Претседател на ЗСРРМ
Гоце Прцуловски,
социјален работник