Site Overlay

Собрание

Здружението на социјални работници на град Скопје оддржа Собрание на ден 24.04.2018 год. во просториите на Хуманитарниот дом „Даре Џамбаз“, со почеток во 17:00 часот. На почетокот на истиот и беше доделена Благодарница на г-ѓа Славица Шекуткоска, специјалист по социјална работа во здравство за даден личен придонес, во функционирањето на Здружението.

Напомена сите точки од дневниот ред се изгласаа. Документите ќе бидат доставени на членовите преку електронска пошта, откако ќе бидат финализирани. 31224055_10215898740760217_2882934919846166528_n31252994_10215898667758392_8920362351820013568_n31189731_10215898729519936_7748543983248211968_n