Site Overlay

E-маил советување

За сите оние на кои  комуникацијата преку интернет им е поблиска, подостапна, полесна, почеста, воведовме e-mail советување за прашања кои се поврзани со употреба на дроги. Доколку имате прашања, одредени проблеми со употреба на дроги, начините за превенција и слично можете да ни пишете на нашата службена e- маил  адреса:zsr.skopje@gmail.com